Regulamin konkursu fotograficznego „Życie w moim ogrodzie”

ORGANIZATOR: Organizatorem konkursu fotograficznego „Życie w moim ogrodzie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, tel.: 600 087 698, e-mail: gokis.siedlisko@op.pl NIP 925 18 82 746, zwany dalej „Organizatorem”. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami … Czytaj dalej Regulamin konkursu fotograficznego „Życie w moim ogrodzie”