Regulamin konkursu „Ferie w pandemii – mój pomysł na spędzenie tego czasu”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Siedlisko. 3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia lub nagranie filmiku przedstawiającego pomysł na spędzenie czasu wolnego (w czasie ferii zimowych) w tym trudnym czasie … Czytaj dalej Regulamin konkursu „Ferie w pandemii – mój pomysł na spędzenie tego czasu”