Regulamin Konkursu na „Najładniejszą dekorację dożynkową” 2021

CEL KONKURSU: Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich. Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej. Promocja wsi. Udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności. ORGANIZATOR: Gmina Siedlisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Siedlisko. … Czytaj dalej Regulamin Konkursu na „Najładniejszą dekorację dożynkową” 2021