Regulamin Konkursu na „Wieniec Dożynkowy”

CEL KONKURSU: Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich. Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej. Promocja wsi. Udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności. ORGANIZAOR: Gmina Siedlisko. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: W konkursie uczestniczą Sołectwa z terenu Gminy Siedlisko, zgłoszone do konkursu przez Sołtysów lub osoby upoważnione do … Czytaj dalej Regulamin Konkursu na „Wieniec Dożynkowy”