Regulamin Konkursu na „Wieniec Dożynkowy”

0
523

CEL KONKURSU:

 • Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
 • Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.
 • Promocja wsi.
 • Udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności.

ORGANIZAOR:

 • Gmina Siedlisko.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • W konkursie uczestniczą Sołectwa z terenu Gminy Siedlisko, zgłoszone do konkursu przez Sołtysów lub osoby upoważnione do reprezentowania.
 • Każde Sołectwo może zaprezentować tylko jeden wieniec.
 • Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń.
 • Konstrukcja wieńca powinna umożliwić ich przenoszenie.

DATA I MIEJSCE KONKURSU:

 • Konkurs odbędzie się 28.08.2021r. na boisku sportowym podczas trwania Gminnych Dożynek w Siedlisku.

KRYTERIA:

 • Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 • Każdy z członków Komisji dokona oceny, mając do dyspozycji skalę punktową od 0-5.
KRYTERIA OCENYPUNKTACJA
Estetyka i dbałość o zachowanie każdego szczegółu0-5
Technika jaką został wykonany0-5
Oryginalność pomysłu0-5
Dobór materiałów i jakość0-5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystywania danych osobowych osób biorących udział w konkursie.
 • Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku przeprowadzać będzie fotorelację. Zdjęcia zostaną umieszone na stronach internetowych organizatora w celu udokumentowania wydarzenia oraz celach promocyjnych.
 • Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomieni o dokonanych zmianach przez Organizatora.
 • Organizator konkursu nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 600 087 698 – dyrektor GOKiS.

RODO:

Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku,

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Reprezentowany przez:

Martyna Wiśniewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku

tel. +48 600 087 698

e-mail:gokis.siedlisko@op.pl

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduję się pod adresem: http://gokis.siedlisko.pl/ oraz w siedzibie placówki.