Regulamin Konkursu „Najciekawsze stoisko – Wieś z Dawnych Lat”

CEL KONKURSU: Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich. Popularyzacja tradycji ludowych. Prezentacja osiągnięć Sołectw z terenu Gminy Siedlisko. Prezentacja produktów i wyrobów mieszkańców danego Sołectwa. Eksponowanie elementów starodawnych, które były lub są wykorzystywane do dziś przez mieszkańców wsi. ORGANIZATOR: Gmina Siedlisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku. ZASADY UDZIAŁU W … Czytaj dalej Regulamin Konkursu „Najciekawsze stoisko – Wieś z Dawnych Lat”