Regulamin Konkursu „Najciekawsze stoisko – Wieś z Dawnych Lat”

0
452

CEL KONKURSU:

 • Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
 • Popularyzacja tradycji ludowych.
 • Prezentacja osiągnięć Sołectw z terenu Gminy Siedlisko.
 • Prezentacja produktów i wyrobów mieszkańców danego Sołectwa.
 • Eksponowanie elementów starodawnych, które były lub są wykorzystywane do dziś przez mieszkańców wsi.

ORGANIZATOR:

 • Gmina Siedlisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • W konkursie uczestniczą stoiska wiejskie Sołectw z terenu Gminy Siedlisko zgłoszone do konkursu przez Sołtysów lub osoby upoważnione do reprezentowania.
 • Stoiska wiejskie mogą zawierać prezentację: kultury, tradycji, strojów ludowych, dorobku artystycznego, produktów lokalnych (wraz z degustacją) oraz atrakcji turystycznych swojego Sołectwa.
 • Stoiska wiejskie muszą zawierać elementy wystroju, dekoracji i sprzętu zarówno domowego jak i używanych w gospodarstwie lub na roli, które wyszły już z obiegu, zastąpiły je nowe-nowocześniejsze.
 • Delegacja Sołectw przyjeżdżają na miejsce konkursu na własny koszt.
 • Komisja konkursowa dokona oceny stoisk promocyjnych i dekoracji podczas trwania Dożynek Gminnych 28.08.2021r.
 • Organizator wyznaczy dokładne miejsce ekspozycji dla każdego Sołectwa.
 • Każde Sołectwo może wystawić tylko jedno stoisko do konkursu.

DATA I MIEJSCE KONKURSU:

 • Konkurs odbędzie się 28.08.2021r. na boisku sportowym podczas trwania Gminnych Dożynek w Siedlisku.

KRYTERIA:

 • Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 • Każdy z członków Komisji dokona oceny, mając do dyspozycji skalę punktową od 0-5.
KRYTERIA OCENYPUNKTACJA
Zgodność z tematyką konkursu0-5
Umiejętność zaprezentowania danego stoiska podczas wizytacji komisji konkursowej0-5
Estetyka i dbałość o zachowanie każdego szczegółu0-5
Ogólne wrażenie estetyczne0-5
Oryginalność pomysłu0-5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystywania danych osobowych osób biorących udział w konkursie.
 • Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku przeprowadzać będzie fotorelację. Zdjęcia zostaną umieszone na stronach internetowych organizatora w celu udokumentowania wydarzenia oraz celach promocyjnych.
 • Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomieni o dokonanych zmianach przez Organizatora.
 • Organizator konkursu nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 600 087 698 – dyrektor GOKiS.

RODO:

Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku,

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Reprezentowany przez:

Martyna Wiśniewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku

tel. +48 600 087 698

e-mail:gokis.siedlisko@op.pl

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduję się pod adresem: http://gokis.siedlisko.pl/ oraz w siedzibie placówki.