Regulamin Konkursu „Najdorodniejsze plony” w roku 2021

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest promocja rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa w Gminie Siedlisko. Reklama zbiorów ekologicznych. ORGANIZATOR: Gmina Siedlisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do osób indywidualnych, amatorów, profesjonalistów. Każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia swoich plonów do konkursu. Zgłoszenia należy złożyć do … Czytaj dalej Regulamin Konkursu „Najdorodniejsze plony” w roku 2021