KONKURS NA PIERNIKOWE WYPIEKI

0
558

CEL KONKURSU:

 • promocja i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa lubuskiego.
 • Zachęcenie mieszkańców, dzieci i młodzieży do wykorzystywania produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa lubuskiego w przygotowywanych piernikach.
 • Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o kuchni regionalnej województwa lubuskiego.
 • Promocja wypieków powstałych w oparciu o tradycyjne receptury.
 • Budowanie i wspieranie tożsamości kulturowej i regionalnej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

ORGANIZATOR:

 • Wójt Gminy Siedlisko i Gk. ds. PiRPA w Siedlisku

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Siedlisko.
 • Biorący udział w konkursie może zgłosić 1 wypiek piernikowy.
 • W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać pod opieką dorosłych Tradycyjne Pierniki Bożonarodzeniowe lub inne wypieki piernikowe własnoręcznie zdobione.
 • Wszystkie produkty niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu Uczestnik nabywa we własnym zakresie. Organizator nie będzie zwracać kosztów ich zakupu oraz kosztów przygotowania pierników
 • Do wypieku uczestnik musi dołączyć przepis.
 • Komisja Konkursowa dokona oceny wypieków w dniu 20.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi następnego dnia na stronie 20.12.2021r. o godz. 15:00 na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz GOKiS.

KRYTERIA:

 • Prace Konkursowe zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1. Sposób ozdobienia pierników (kreatywność, estetyka) – (0-6) – 6 pkt.

2. Smak wypieków – (0-6) – 6 pkt.

 • Liczba zdobytych punktów decyduje o kolejności przyznawania nagród.
 • W przypadku uzyskania przez Prace Konkursowe (jednakowej oceny), ustalenie lokaty odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji. W razie równej liczby głosów – rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego.

ZGŁOSZENIA:

 • Karta zgłoszeniowa do konkursu znajduje się poniżej lub jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy i GOKiS. Wyroby z pierników należy dostarczyć w dniach 7.12.2021-16.12.2021r. do Urzędu Gminy, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystywania danych osobowych osób biorących udział w konkursie.

 • Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku przeprowadzać będzie fotorelację. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatora w celu udokumentowania wydarzenia oraz celach promocyjnych.
 • Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomieni o dokonanych zmianach przez Organizatora.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 68 388 32 11/18

RODO:

Administratorem danych osobowych jest:

Wójt Gminy Siedlisko

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

tel. 68 388 32 11/18

PONIŻEJ KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA: