Regulamin Konkursu na „Wieniec Dożynkowy”

CEL KONKURSU: Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.Promocja wsi.Udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności. ORGANIZAOR: Gmina Siedlisko. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: W konkursie uczestniczą Sołectwa...

Regulamin Konkursu „Najdorodniejsze plony” w roku 2021

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest promocja rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa w Gminie Siedlisko.Reklama zbiorów ekologicznych. ORGANIZATOR: Gmina Siedlisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: Konkurs ma charakter otwarty.Skierowany jest do osób indywidualnych, amatorów,...

Regulamin Konkursu „Najciekawsze stoisko – Wieś z Dawnych Lat”

CEL KONKURSU: Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.Popularyzacja tradycji ludowych.Prezentacja osiągnięć Sołectw z terenu Gminy Siedlisko.Prezentacja produktów i wyrobów mieszkańców danego Sołectwa.Eksponowanie elementów starodawnych, które były lub są wykorzystywane do dziś przez...

Regulamin Konkursu na „Najładniejszą dekorację dożynkową” 2021

CEL KONKURSU: Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.Promocja wsi.Udowodnienie, że wieś to nie tylko rolnictwo, ale także zróżnicowanie kulturowe społeczności. ORGANIZATOR: Gmina Siedlisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu...

WAKACJE W GMINIE

WAKACJE W GMINIE! 🙂Zapraszamy dzieci i młodzież z Gminy Siedlisko na wakacyjne zajęcia, które odbędą się 2-6.08.2021 r. w GOKiS.Zajęcia pełne zabawy poprowadzi Katarzyna Śliwińska-Krowiranda 🙂 Zapisy od 13.07.2021 do 27.07.2021 r. pod numerem...
Font Resize